Nov 262009
 

English version

Stavropoleos e una dintre cele mai frumoase biserici din Bucureşti şi deasemenea una dintre cele mai vechi. A fost ridicată între 1724 şi 1730 în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat de către călugărul grec Ioanichie Stratonikeas. Deşi biserica este micuţă e ca o mică bijuterie şi cred că e imposibil să vizitezi un loc ca Stavropoleos şi să nu te simţi mişcat (da, se poate; nu e nevoie să ai 38000 metri pătraţi, dacă ştiti la ce fac aluzie, mântuirea vine şi la suprafeţe mai mici). Fiecare detaliu e deosebit: coloanele pridvorului, pictura şi sculptura exterioară, frescele din interior. În trecut biserica a fost centrul unui complex mânăstiresc care includea şi un han, din veniturile căruia era întreţinută mânăstirea. Hanul şi clădirile anexe au fost demolate la sfârşitul secolului al XIX-lea, ele fiind avariate într-un incendiu. Biserica, este singura rămasă din clădirile iniţiale. Ea este un exemplu de stil brăncovenesc.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>