Jan 252010
 

English version

Banca Naţională a României e o clădire masivă ocupând perimetrul delimitat de străzile Lipscani şi Doamnei, Smârdan şi Eugen Carada, din zona Centrului Vechi al Bucureştiului. Pe aceste locuri se găsea înainte una dintre cele mai faimoase clădiri din Bucureşti şi anume Hanul Şerban Vodă ridicat de Şerban Cantacuzino şi care a dăinuit din 1678 până în 1883. Clădirea Băncii Naţionale are două aripi iar fotografia de azi arată aripa nouă construită în timpul celui de-al doilea război mondial după planurile arhitectului Radu Dudescu ajutat de o echipă de arhitecţi (I. Al. Davidescu, N. Creţoiu, Gh. Nichitovici and G. Vidraşcu). Clădirea este în stil neoclasic cu coloane corintice.

Oct 302009
 

English version

De obicei nu-mi place să fac poze în interiorul bisericilor fiindcă mereu e cineva care se roagă şi am senzaţia că incomodez. Dar de data asta mergând la biserică cu ocazia botezului am aşteptat până s-a terminat şi am făcut repede câteva poze. Am vrut să surprind aici un interior tipic de biserică ortodoxă, cu toate obiectele de cult aferente, de exemplu, multitudinea de icoane, candelele care ard sub ele etc.

Oct 292009
 

English version

Duminica trecută am fost invitată la un botez la biserica din fotografia de azi, Sfântul Dumitru cunoscută şi sub numele de “Biserica de Jurământ” deoarece în secolul al XVII-lea impricinaţii implicaţi într-o judecată veneau aici şi încinşi cu brăul Precuratei jurau să spună adevărul. Biserica mai poartă numele de “Sfântul Dumitru Poştă”, datorită faptului că este pe Strada Poştei, iar în trecut a fost multă vreme cunoscută sub numele de “Biserica Bălăceanului” pentru că se afla pe moşia vornicului Badea Bălăceanu. Biserica are o istorie destul de zbuciumată. Pe aceste locuri a existat o biserică din lemn încă din secolele al XV sau XVI dar a fost distrusă în 1595 şi refăcută la începutul secolului al XVII-lea. Căzută în ruină după căderea în dizgraţie a Bălăcenilor, biserica a fost refăcută din nou între 1741-1746 pentru a cădea din nou în ruină spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. În 1802 este grav avariată de cutremur, apoi arsă într-un incendiu în 1804. Refăcută în 1843 biserica arde din nou în Focul cel Mare din 1847. După incendiu, biserica este refăcută în 1852 de către episcopul Filotei Filitti al Buzăului. După primul război mondial biserica a fost lăsată în paragină şi propusă demolării dar a fost salvată datorită unei campanii în presă. De atunci biserica a mai fost consolidată şi renovată de câteva ori.

Aug 262009
 

English version

Deoarece fotografia de ieri a fost foarte bine primită (numărul de vizitatori a fost dublu faţă de ziua precedentă), m-am hotărât să mai postez încă o poză din pasajul Macca-Vilacrosse. Fotografia de azi e a tavanului de sticlă de la baza potcoavei mai precis partea care leagă cele două aripi ale pasajului, precum şi un pic din clădirea aferentă.